Kilka słów o Ani

Ania urodziła się z wadą Ośrodkowego Układu Nerwowego – holoprosencephalia, oraz głębokim niedosłuchem.

Z uwagi na fakt, iż wada dotyczy Ośrodkowego Układu Nerwowego obecnie trudno powiedzieć, jak będzie przebiegał rozwój Ani. Mimo, iż nasza córka wygląda jak zdrowe dziecko w wieku pięciu lat nie siada sama, nie chodzi, nie mówi, ale potrafi na swój sposób kontaktować się z otoczeniem i logicznie myśleć.

Aby dać Ani szansę na samodzielność, prowadzona jest wielokierunkowa, intensywna rehabilitacja i leczenie, co wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Prawidłowa rehabilitacja córki oraz zakup specjalistycznego sprzętu był możliwy dzięki Państwa wsparciu , za co serdecznie dziękujemy.